Proiect de Dezvoltare Instituțională

SCOP:

Proiectul de dezvoltare instituţională pe termen mediu îşi propune stabilirea politicii educaţionale centrată  pe schimbare, inovare şi dezvoltare în plan structural şi funcţional, identificând nevoile de bază  şi disfuncţiile precum si posibilităţile concrete de realizare, urmărire şi evaluare a rezultatelor.

Proiectul instituţional propus este rezultatul unei analize, a unei gândiri şi decizii colective şi va reprezenta expresia unui efort de echipă  care va asigura acel echilibru dintre reglementări şi iniţiative, negociind în favoarea grădiniţei şi permiţând  compromisul dintre logica de tip birocratic şi cea de tip autonom.

ARGUMENT:

Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea Educaţiei Naţionale : ”dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane,  formarea personalităţii autonome şi creative”. Din această perspectivă, finalităţile educative pentru unitatea noastră pot fi atinse urmărind  formarea și dezvoltarea complexă a personalității copilului preșcolar  apt să se integreze fără eșecuri în activitatea școlară.

Prezentul proiect de dezvoltarea instituţională este elaborat în concordanţă cu politicile educaţionale la nivel national şi local şi anume :

 • Legea Educaţiei Nr.1/2011;
 • Ordine de Ministru, norme metodologice, alte acte normative referitoare la implementarea legii;
 • Ordinele, notele, notificarile şi precizarile M.E.N.C.S.;
 • Metodologia formării continue a personalului didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar
 • Regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • Ordonanţa de urgenţă OU 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie
 • Legea nr.87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75 / 12.07.2005, privind asigurarea calităţii în educaţie
 • ROFUIP
 • O.M. 4595/2009, privind evaluarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • Rapoartele ISMB, privind starea învăţământului pe ultimii ani școlari;
 • Strategia managerială a ISMB
 • Raportul privind starea învăţământului la nivelul unităţii în anii scolari anterioriori