Motto: “Numai educatorul care iubeşte copiii va forma copii care la rândul lor vor fi în stare să iubească oamenii.”

Despre Grădinița 116 București

Grădiniţa nr. 116 valorizează în cel mai înalt grad nevoia joc și de dezvoltare liber-creativă a copilului și oferă un program educaţional ce respectă Curriculum Național pentru Învățământ Preșcolar.

Procesul instructiv-educativ este modern şi de calitate pentru că există o bază didactico-materială adecvată, se bazează pe experienţa cadrelor didactice bine pregătite ce utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active-participative, țin seama de ritmul fiecărui copil şi de nevoile sale affective, valorizarea potenţialul, disponibilităţile şi aptitudinile manifestate de copii.

Jocul este folosit ca mijloc de socializare, de cunoaştere a lumii, a mediului natural, social şi cultural, de comunicare, de relaţionare şi de prietenie; Conţinuturile învățării sunt selectate după criterii ştiinţifice, adecvate nivelului de înţelegere şi tipului de învăţare specific vârstei.

Se creează astfel ambientul de colaborare, disponibilitate, calm si buna dispoziţie, pentru ca toţi copiii care sunt educaţi aici să poată creşte şi profita de şanse egale de educaţie şi instruire.

Condiții optime pentru o dezvoltare armonioasă a personalității.

Copiii se exprimă liber, pentru stimularea încrederii în propriile forțe.

Dezvoltare individuală, pentru a cultiva și a valorifica aptitudinile intelectuale.

Asigurăm în permanență o comunicare facilă între personal și părinți.

Galerie foto proiect Erasmus

Galerie foto grădiniță

Oferta educațională

2021-2022

Jocul este folosit ca mijloc de socializare, de cunoaştere a lumii, a mediului natural, social şi cultural, de comunicare, de relaţionare şi de prietenie; Conţinuturile învățării sunt selectate după criterii ştiinţifice, adecvate nivelului de înţelegere şi tipului de învăţare specific vârstei (…)

Regulament de organizare și funcționare

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,  reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar,  în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (…)

Proiect dezvoltare instituțională

Proiectul de dezvoltare instituţională pe termen mediu îşi propune stabilirea politicii educaţionale centrată pe schimbare, inovare şi dezvoltare în plan structural şi funcţional, identificând nevoile de bază şi disfuncţiile precum si posibilităţile concrete de realizare, urmărire şi evaluare (…)